2016-11-12

Az erdei ember (WFRP kalandmodul vázlat)

Három helyszín

- Neulewin falu és környéke: Erdei tanyavilág Averheim környezetében, a várostól délre. A falu magja 10-15 kőház, kb. ugyanennyi faház, és egy egyszerű, kétszobás fogadó (Bocskortalp) egy széles ösvény mentén, egy dombvidék közepén, egy magasabb fennsíkon. Embermagas gerendakerítés veszi körül, két bejárata nyitható kétszárnyú kapu őrhellyel (nincsenek katonák, vagy képzett, komoly milícia, normál esetben néhány óránként váltják egymást a helyiek, éjszakára mindkét kaput bezárják). A környék főként tisztás, legelő, rét, és megművelt földek, erdőfoltokkal. További 10-15 tanyaház, erdészház, favágótelep van errefelé (l. térkép; kattints a nagyobb méretért).
- Esgaard tanya: Neulewintől keletre lévő tanya. Parasztház, istálló (két tehén, egy ló), kerítés, szénapajta, borsóföld, kukorica, kutyák. Az özvegy Mabel Esgaard (35 körüli, fiatalos, szomorú, vékony, mindig gyászruhát hord) él itt a lányával (Kristina) és egy segéddel (Osvald). Férjét egy éve vesztette el betegségben, (állítólagos) sírja az erdőszélen fekszik, gyakran lovagol ki hozzá, hogy virágot vigyen.
- Véndombok: Romokkal és sűrű aljnövényzettel borított elhagyatott dombvidék délkeletre, a goblinok tanyája (ez közismert, senki sem jár erre, és miattuk van a kerítés és az őrség is). A régi pincék beomlottak, ezekben laknak. Konrad időnként panaszkodik, hogy kért már katonákat a kifüstölésükre és a visszatért kalandozókat is megkörnyékezte már néhányszor, de eddig nem vezettek eredményre erőfeszítései. A goblinok inkább kisebb veszélyt jelentenek, főleg lopnak, állatokat hajtanak el, vagy őrizetlenül maradt tanyákat fosztogatnak.

3 NPC

- Konrad Wiesbauer: Polgármester és fogadós. 40-es évekbeli, nagy hasú, lelógó bajszú, vöröses arcú férfi. Jobban érdekli a rosszul menő, némileg elhanyagolt fogadója, mint a vezetőség. Kerülgeti Mabelt és házassági ajánlatokkal bombázza, mert a tanya helyi szinten elég jól jövedelmez, de senki nem tudja, az özvegy hol tartja a vagyonát.
- Vincenzo Panetti: Tileai bevándorló, aki elűzött hercegnek mondja magát és gyakran henceg korábbi gazdagságával (egyik sem igaz, besurranó tolvaj volt). Egy szegényes házban lakik a központban, csirkéket tart, és egy dagadt, perlekedős, környékbeli asszony (Paula) a felesége. Eleinte nem is tudott Mabel dolgairól, aztán egyszer Konrad elkottyintotta neki és azóta ő is a nő körül legyeskedik, amiért rendszeresen veszekszik Paulával.
- Maria Gousser: Egyszerű utazónak álcázott kém, Averheim választófejedelmének egyik embere. Erdőjáró zsoldos álcája alatt utazik mindenfelé a fejedelemségben, hogy híreket szerezzen. Norman nyomán jött, akit szándékosan hagytak futni, hátha nyomra vezeti őket a Vörös Báróhoz (valódi nevét nem tudják), és tőle meg a korrupt hivatalnokhoz, akit eddig nem sikerül beazonosítaniuk. 20-as, átlagos testalkatú, kissé görnyedt, de jól bánik a vándorbotjával (egy magányosan utazó nő muszáj, hogy meg tudja védeni magát). Sikerült Konrad bizalmába férkőznie és most a fogadót látja el sörrel (maga főzi egy "titkos" recept alapján a neki átadott kalyibában, de egyszerre nem tud sokat csinálni és néha be kell járnia a környéket utánpótlásért; valójában nagyon ért a méregkeveréshez is).

Három gonosztevő

- Fülcakkozó: Goblin törzsfőnök, a környékbeli goblinok (Sárgafülűek; kb. 20 harcos és még kb. ugyanennyi nőstény és kölyök) vezetője. Brutális, kegyetlen alak. Félszemű, görnyedt, sebhelyes, sokat tapasztalt, ravasz zöldbőrű. A Véndombok alatt tanyázik, egy beomlott pincelabirintusban (pár terem). Ismeri Gregort, de nincs tisztában a részletekkel. Ha veszni látja a helyzetet, feladja magát és bármit elköp, ami a hasznára lehet. Jól beszéli a Reikspielt is. Ha tudomást szerez a kincsről, az rögtön érdekelni kezdi majd őt is.
- Gregor Esgaard: Középkorú férfi, Mabel férje. Más néven (Vörös Báró; arca állandóan vöröses) útonállók vezetője volt északon, Averheim környékén, gazdagságuk innen származik valójában. A bandáját csapdába csalták és szétugrasztották, rá meg vérdíjat tűztek ki. Azóta az Esgaard tanya közelében rejtőzik és a "sír" közelében találkozik a feleségével. Negyvenes, durva, közönséges alak, egy rablóbáró törvénytelen gyermeke.
- Norman: Ismert nincstelen, jó fél éve vetődött a környékre. Egy elhagyott tanyán húzza meg magát éjszakánként és állandóan a falu környékén mászkál. Bolondnak tartja mindenki, mert magában motyog. Koszos rongyokat, köpenyt visel, egy csúnya seb rondítja el a fél arcát. Valójában Gregor alvezére és bizalmasa volt, aki egyedül tud róla, hogy a főnöke feldobta a bandát, amikor már kezdett forró lenni a lába alatt a talaj és a vérdíjon megosztozott egy városi befolyásos tisztviselővel, majd eltűnt. Norman idáig követte, de nem tudja, hol van, ezért kószál a környéken. Mabel nem ismeri őt korábbról. Nagydarab, magas, ösztövér, középkorú alak szakállal, hiányos fogazattal. Bármire képes, aljas gazember

Javasolt kezdet

Mabel fut be a faluba, hogy goblinok támadtak a tanyájára, és a lányát, meg a segédjét (akik a földeken dolgoztak) elrabolták (valójában nem tudja, mi lett velük, mert a kukoricaföldön voltak (egymásba gabalyodva) és csak feltételezi ezt). A goblinok valóban betörtek a tanyára, hogy fosztogassanak, de Kristina és Osvald (akik már régóta szerelmesek voltak egymásba, de a szigorú Mabel közéjük állt) csak kihasználták a zűrzavart és megszöktek otthonról, hogy új életet kezdjenek valahol máshol. Norman viszont észreveszi őket és mindkettőt foglyul ejti, majd később üzenetet küld Mabelnek, hogy a kincset akarja, cserébe elengedi őket. Erről tudomást szerez Gregor is és megtiltja Mabelnek, hogy bárki mást beavasson, míg ő "elintézi" a dolgot. A karakterek viszont már benne vannak az ügyben, mert a goblinok után szaglásznak, azon a nyomon meg csakhamar tudomást szereznek az "erdei emberről" is, aki nem más, mint Gregor és gyanússá válhat, hogy Mabel miért lovagol ki gyakran a férje sírjához.